dây cáp điện ls vina
Hotline: 0898 288 986
g7vina01@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Cáp điều khiển

thế giới cáp điện là nhà phân phối cáp điện điều khiển nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam. Hàng tốt, giá thành rẻ, đầy đủ giấy tờ xuất xưởng

Cáp điều khiển
Giá: 1000
Nhà phân phối G7 Vina
Cáp điện ls vina Cáp điện Cadisun Cáp điện KBI Cosmolink Dây điện trần phú
Cáp Cẩu Trục có Cáp thép
QUY CÁCH 1,25 MM2
8 core x 1,25 mm2
10 core x 1,25 mm2
 12 core x 1,25 mm2
 14 core x 1,25 mm2
 16 core x 1,25 mm2
4 core x 1,25 mm2
Cáp tín hiệu 
QUY CÁCH
2 core x 0,22 mm2
4 core x 0,22 mm2
6 core x 0,22 mm2
8 core x 0,22 mm2
 
Cáp tin hiệu chống nhiễu phôi nhôm 
4 core x 0.25 mm2
4 core x 0.5 mm2
6 core x 0.25 mm2
 
CÁP ĐK Có LƯỚI ĐỒNG CHỐNG
2C x 0,5 mm2
3C x 0,5 mm2
4C x 0,5 mm2
5C x 0,5 mm2
6C x 0,5 mm2
7C x 0,5 mm2
8C x 0,5 mm2
10C x 0,5 mm2
12C x 0,5 mm2
16C x 0,5 mm2
20C x 0,5 mm2
30C x 0,5 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu 0.75
2C x 0,75 mm2
3C x 0,75 mm2
4C x 0,75 mm2
5C x 0,75 mm2
6C x 0,75 mm2
7C x 0,75 mm2
8C x 0,75 mm2
10C x 0,75 mm2
12C x 0,75 mm2
16C x 0,75 mm2
18C x 0,75 mm2
20C x 0,75 mm2
24C x 0,75 mm2
28C x 0,75 mm2
30C x 0,75 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu 1.0
2C x 1,0 mm2
3C x 1,0 mm2
4C x 1,0 mm2
5C x 1,0 mm2
6C x 1,0 mm2
7C x 1,0 mm2
8C x 1,0 mm2
10C x 1,0 mm2
12C x 1,0 mm2
16C x 1,0 mm2
18C x 1,0 mm2
20C x 1,0 mm2
24C x 1,0 mm2
28C x 1,0 mm2
30C x 1,0 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu 1.25
2C x 1,25 mm2
3C x 1,25 mm2
4C x 1,25 mm2
5C x 1,25 mm2
6C x 1,25 mm2
7C x 1,25 mm2
8C x 1,25 mm2
10C x 1,25 mm2
12C x 1,25 mm2
16C x 1,25 mm2
18C x 1,25 mm2
20C x 1,25 mm2
24C x 1,25 mm2
28C x 1,25 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu 1.5
2C x 1,5 mm2
3C x 1,5 mm2
4C x 1,5 mm2
5C x 1,5 mm2
6C x 1,5 mm2
7C x 1,5 mm2
8C x 1,5 mm2
10C x 1,5 mm2
12C x 1,5 mm2
18C x 1,5 mm2
20C x 1,5 mm2
28C x 1,5 mm2
30C x 1,5 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu 2.5
2C x 2,5 mm2
3C x 2,5 mm2
4C x 2,5 mm2
5C x 2,5 mm2
6C x 2,5 mm2
7C x 2,5 mm2
12C x 2,5 mm2
Cáp ĐK chống nhiễu Đặc biệt
4C x 4 mm2
4C x 6 mm2
4C x 10 mm2
 
CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG LƯỚI 
QUY CÁCH 0,5 MM2
2C x 0,5 mm2
3C x 0,5 mm2
4C x 0,5 mm2
5C x 0,5 mm2
6C x 0,5 mm2
7C x 0,5 mm2
8C x 0,5 mm2
10C x 0,5 mm2
12C x 0,5 mm2
16C x 0,5 mm2
20C x 0,5 mm2
30C x 0,5 mm2
 
QUY CÁCH 0,75 MM2
2C x 0,75 mm2
3C x 0,75 mm2
4C x 0,75 mm2
5C x 0,75 mm2
6C x 0,75 mm2
7C x 0,75 mm2
8C x 0,75 mm2
10C x 0,75 mm2
12C x 0,75 mm2
16C x 0,75 mm2
18C x 0,75 mm2
20C x 0,75 mm2
24C x 0,75 mm2
28C x 0,75 mm2
30C x 0,75 mm2
 
QUY CÁCH 1,0 MM2
2C x 1,0 mm2
3C x 1,0 mm2
4C x 1,0 mm2
5C x 1,0 mm2
6C x 1,0 mm2
7C x 1,0 mm2
8C x 1,0 mm2
10C x 1,0 mm2
12C x 1,0 mm2
16C x 1,0 mm2
18C x 1,0 mm2
20C x 1,0 mm2
24C x 1,0 mm2
28C x 1,0 mm2
30C x 1,0 mm2
 
 
QUY CÁCH 1,25 MM2
2C x 1,25 mm2
3C x 1,25 mm2
4C x 1,25 mm2
5C x 1,25 mm2
6C x 1,25 mm2
7C x 1,25 mm2
8C x 1,25 mm2
10C x 1,25 mm2
12C x 1,25 mm2
16C x 1,25 mm2
18C x 1,25 mm2
20C x 1,25 mm2
24C x 1,25 mm2
28C x 1,25 mm2
30C x 1,25 mm2
 
QUY CÁCH 1,5 MM2
2C x 1,5 mm2
3C x 1,5 mm2
4C x 1,5 mm2
5C x 1,5 mm2
6C x 1,5 mm2
7C x 1,5 mm2
8C x 1,5 mm2
10C x 1,5 mm2
12C x 1,5 mm2
16C x 1,5 mm2
18C x 1,5 mm2
20C x 1,5 mm2
24C x 1,5 mm2
28C x 1,5 mm2
30C x 1,5 mm2
 
QUY CÁCH 2,5 MM2
2C x 2,5 mm2
3C x 2,5 mm2
4C x 2,5 mm2
5C x 2,5 mm2
6C x 2,5 mm2
7C x 2,5 mm2
10C x 2,5 mm2
12C x 2,5 mm2
QUY CÁCH ĐẶC BIỆT
4C x 4 mm2
4C x 6 mm2
CÁP CHỐNG CHÁY CHỐNG NHIỄU PHÔI NHÔM 
QUY CÁCH 1,0 MM2
2 core x 1,0 mm2 + AL + E
3 core x 1,0 mm2 + AL + E
4 core x 1,0 mm2 + AL + E
QUY CÁCH 1,5 MM2
2 core x 1,5 mm2 + AL + E
3 core x 1,5 mm2 + AL + E
4 core x 1,5 mm2 + AL + E
QUY CÁCH 2,5 MM2
2 core x 2,5 mm2 + AL + E
3 core x 2,5 mm2 + AL + E
4 core x 2,5 mm2 + AL + E
 
CÁP CHỐNG CHÁY CHỐNG NHIỄU PHÔI NHÔM + E + AMIĂNG (MICA TAPE) 
QUY CÁCH 1,0 MM2
2 core x 1,0 mm2 + AL + E + Mica
3 core x 1,0 mm2 + AL + E + Mica
4 core x 1,0 mm2 + AL + E + Mica
QUY CÁCH 1,5 MM2
2 core x 1,5 mm2 + AL + E + Mica
3 core x 1,5 mm2 + AL + E + Mica
4 core x 1,5 mm2 + AL + E + Mica
QUY CÁCH 2,5 MM2
2 core x 2,5 mm2 + AL + E + Mica
3 core x 2,5 mm2 + AL + E + Mica
4 core x 2,5 mm2 + AL + E + Mica
CÁP CHẬM CHÁY CHỐNG NHIỄU PHÔI NHÔM + 
QUY CÁCH 1,5 MM2
2 core x 1,5 mm2 + AL + E
4 core x 1,5 mm2 + AL + E
 
CÁP DẸT CẦU TRỤC 
QUY CÁCH 3 CORE
3C x 1.5 mm2
 3C x 2.5 mm2 + 2 steel
QUY CÁCH 4 CORE
 4C x 0,5 mm2
4C x 0,75 mm2
 4C x 1,0 mm2
 4C x 1,5 mm2
4C x 2,5 mm2
 4C x 4 mm2
4C x 6 mm2
 4C x 8 mm2
 4C x 10 mm2
 4C x 14 mm2
 4C x 16 mm2
 4C x 25 mm2
 4C x 35 mm2
 4C x 50 mm2
QUY CÁCH8 CORE
8C x 0,5 mm2
 8C x 0,75 mm2
8C x 1,25 mm2
8C x 1,5 mm2
 8C x 2,5 mm2
QUY CÁCH 10 CORE
 10C x 0,5 mm2
10C x 0,75 mm2
 10C x 1,25 mm2
 10C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 12 CORE
 12C x 0,5 mm2
 12C x 0,75 mm2
 12C x 1,25 mm2
12C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 13 CORE
 13C x 0,5 mm2
 13C x 0,75 mm2
13C x 1,25 mm2
 13C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 16 CORE
16C x 0,5 mm2
 16C x 0,75 mm2
16C x 1,25 mm2
 16C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 20 CORE
 20C x 0,5 mm2
 20C x 0,75 mm2
 20C x 1,25 mm2
 20C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 24 CORE
 24C x 0,5 mm2
 24C x 0,75 mm2
 24C x 1,25 mm2
 24C x 1,5 mm2
QUY CÁCH 36 CORE
 36C x 0,75 mm2
 36C x 1,25 mm2
QUY CÁCH 48 CORE
 48C x 0,75 mm2
 48C x 1,25 mm2

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):